Om en möjlig väg till en vackrare värld

Vi står vid ett vägskäl.
Anpassning till det rådande … eller en radikal förändring?

NaturaTerra är en ny form av rörelse, vars främsta uppgift är att köpa tillbaka skog och mark till Naturen. NaturaTerra ska arbeta i en liknande anda som naturreservatsrörelsen, med den viktiga och avgörande skillnaden att denna nya rörelse även inkluderar människan.

För att NaturaTerra ska kunna bildas i form av en stiftelse, har den ideella föreningen World of VisionVillages - WoW bildats. WoW:s främsta uppgift är att samla in medel till NaturaTerra och de Nya Naturskolorna, så att Visionsbyar organiskt kan växa fram på NaturaTerras marker.

En fysisk mötesplats är en förutsättning för att kunna organisera rörelsen, och mat behöver vi alla ha tillgång till. Därför har Fairys & Friends Ekohandel och mötesplatsen Brännpunkten skapats. WoW:s uppdrag är därför även att hjälpa till med bildandet av Fairybutiker, så att de kan uppstå på fler platser och organisationen växa.

Att stödja WoW och Fairys & Friends och därmed bildandet av stiftelsen NaturaTerra, betyder en vilja till verklig förändring. En verklig förändring kan endast ske om alla krafter, kunskaper och kapital, drar åt samma håll.

Vi vänder oss därför med en önskan till alla vakna ”Visionärer från Venus” och medvetna ”Miljonärer från Mars” - låt oss mötas här på Jorden för att tillsammans skapa en vackrare värld.

Människan är naturens eget sätt att skapa en kärleksfull värld.